sanitky PETRA

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

časté dotazy

Časté dotazy, týkající se převozu pacienta......atd


Příkaz ke zdravotnímu transportu

Nárok na bezplatný (hrazený zdravotní pojišťovnou) převoz pacienta máte, pokud váš ošetřující lékař vystavil ,,Přikaz ke zdravotnímu transportu" (originá+kopie).


Otázka : Mám nárok si vybrat kteroukoliv převozovou službu?

Odpověď : Ano máte! Pokud vám bude nabízena převozová služba v daném zdravotnickém zařízení a vy nejste s touto službou spokoj
eni (dlouhé čekací lhůty,nebo přístup osádky k pacientovi atd...),máte právo si zavolat vámi vybranou spolehlivou převozovou službu.

Otázka : Ošetřující lékař mi nevystavil ” Příkaz ke zdravotnímu transportu” . Jak mám postupovat ?

Odpověď : V případě když si myslíte ,že máte na sanitu nárok, je nejlepší řešení zavolat na Vaši zdravotní pojišťovnu, u které jste pojišťen a požádat revizního lékaře zda je Vaše diagnóza  indikovaná pro převoz sanitou. Určitě Vám odpoví na Váš dotaz. Pokud Vám sdělí, že nárok máte , musí  Váš ošetřující lékař příkaz vystavit. V opačném případě je na Vás a na Vaší domluvě s dopravou, zda Vás odveze za smluvní cenu do určeného zdravotnického zařízení.


Otázka : Mám vždy nárok na  převoz sanitou zdarma ?

Odpověď : Nárok na převoz sanitou zdarma máte, ale jsou některé případy , kdy nárok není a to :

1) pokud Vaše diagnóza není indikována na převoz sanitním vozidlem ( může o tom rozhodnou revizní lékař Vaší ZP ) .

2) pokud si svévolně vyberete (Né,pokud vás zasílá váš ošetřující lékař do vzdálenějšího zdravotnického zařízení , než je spádové Vaše nejbližší), vzdálenější zdravotnické zařízení, než je vaše spádové - Příkladně
: Chcete-li být ošetřen na chirurgickém oddělení v Karviné a Vaše nejbližší chirurgické oddělění je v Ostravě, nemáte nárok na převoz sanitou zdarma do Karviné, ale pouze do Ostravy. Pokud však chcete jet do Karviné, pojišťovna uhradí jízdu do ZZ v Ostravě a Vy si doplatíte, po dohodě s dopravou cestu ze ZZ v Ostravě do ZZ v Karviné.

3) pokud chcete převézt svého příbuzného ze zdravotnického zařízení, kde je trvale hospitalizován, na pobyt domů ( svátky apod.), nebo uskutečnit přepravu klienta do jiného bydliště, domovy důchodcú, hospice....atd., je tento převoz klasifikován jako nadstandardní péče a je plně hrazen Vámi.


Otázka : Kdy si hradí klient  přepravu sanitkou sám?

Odpověď :  V případě, že Vám ošetřující lékař nevystaví ” Příkaz ke zdravotnímu transportu” a chcete jet sanitním vozidlem , je možno po domluvě s dopravou, za  smluvní cenu jet  na místo určení. 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky